Thống kê truy cập

Online: 7

Hôm nay: 25

Tất cả: 101.066

QUY TRÌNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ HỌC LẠI

Cập nhật: 18/08/2023 03:49 - Lượt xem: 220

QUY TRÌNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ HỌC LẠI


Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-SGDĐT ngày 25/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội hướng dẫn quy trình chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp THPT) năm học 2023-2024 (chi tiết file đính kèm).
https://ptnktdtt-hanoi.edu.vn/Uploaded/Members/14176/files/2023/8/CamScanner%2018-08-23%2008_59.pdf