Thống kê truy cập

Online: 6

Hôm nay: 77

Tất cả: 114.420

Chuyên đề sân khấu hóa tác phẩm văn học

Cập nhật: 01/05/2024 10:15 - Lượt xem: 94

Tổ Ngữ văn Trường PTNK TDTT HN tổ chức chuyên đề sân khấu hóa tác phẩm văn học

SÂN KHẤU HÓA TÁC PHẨM VĂN HỌC
Với phương châm tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với nhu cầu thực tế của học sinh, những năm gần đây, các buổi sinh hoạt ngoại khóa theo hình thức “Sân khấu hóa tác phẩm văn học” đã quen thuộc đối với học sinh trường PTNK TDTT Hà Nội.