Thống kê truy cập

Online: 8

Hôm nay: 79

Tất cả: 114.422

HÀ NỘI CÔNG BỐ MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025

Cập nhật: 10/04/2024 08:58 - Lượt xem: 150

HÀ NỘI CÔNG BỐ MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2024-2025

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 nhằm giúp các em học sinh có thể tiếp cận, làm quen và chuẩn bị các thông tin sẵn sàng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 đảm bảo chính xác các thông tin cá nhân và nguyện vọng đăng ký theo hướng dẫn tại Công văn số 1006/SGDĐT-QLT ngày 08/4/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.
Dưới đây là mẫu phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, đây là một bước quan trọng đối với các thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi quan trọng này. Phiếu đăng ký này không chỉ là tài liệu đăng ký thông tin cá nhân của thí sinh mà còn là cơ sở quan trọng cho quá trình tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025. 
/Uploaded/Members/14176/files/2024/4/m01mauphieudkdtts102024-2025_84202422.pdf