THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TT ĐĂNG KÝ TUYỂN VC NĂM 2022

Cập nhật: 23/07/2022 05:20 - Lượt xem: 671

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH TT ĐĂNG KÝ TUYỂN VC NĂM 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo về việc đính chính thông tin đăng ký dự tuyển của thí sinh Kỳ thi tuyển viên chức trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội năm 2022.
Xem chi tiết tại đây (file đính kèm):
/Uploaded/Members/14176/files/2022/7/FILE_20220720_122513_TB%20%C4%91%C3%ADnh%20ch%C3%ADnh%20th%C3%B4ng%20tin%20%C4%90KDT.pdf