Thống kê truy cập

Online: 10

Hôm nay: 36

Tất cả: 101.077

TB TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VC VÒNG 2

Cập nhật: 23/07/2022 05:21 - Lượt xem: 1205

TB TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VC VÒNG 2

Nhà trường thông báo Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 tài Kỳ tuyển dụng viên chức Trường Phố thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội.
Xem chi tiết tại đây (file đính kèm):
/Uploaded/Members/14176/files/2022/7/FILE_20220714_162527_TB%20tri%E1%BB%87u%20t%E1%BA%ADp%20th%C3%AD%20sinh%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91k.pdf