TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Cập nhật: 23/07/2022 05:22 - Lượt xem: 3501

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG PTNK TDTT HÀ NỘI NĂM 2022

Trường PTNK TDTT Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại trường năm 2022.
Xem chi tiết tại đây: