Thống kê truy cập

Online: 8

Hôm nay: 84

Tất cả: 114.427

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025

Cập nhật: 13/05/2024 10:28 - Lượt xem: 75

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025

Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội thông báo Kế hoạch số 128/KH-PTNK ngày 09/5/2024 Kế hoạch Công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 - 2025.
1. Đối tượng, địa bàn, độ tuổi, và chỉ tiêu tuyển sinh:
1.1. Đối tượng, địa bàn tuyển sinh:
Học sinh có năng khiếu TDTT, có khả năng phát triển để trở thành VĐV, đã hoàn thành chương trình tiểu học (tuyển sinh vào lớp 6); Có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
1.2. Độ tuổi dự tuyển:
- Lớp 1: 06 tuổi (sinh năm 2018).
* Trường hợp đặc biệt: trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài vè nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Không nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1.
- Lớp 6: 11 tuổi (sinh năm 2013).
* Trường hợp đặc biệt: học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn quy định ở tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học; học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 6 ở độ tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;.
1.3. Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Lớp 1: 20 học sinh, 01 lớp.
- Lớp 6: 150 học sinh, 03 lớp.
2. Phương thức, quy trình tuyển sinh:
2.1. Phương thức tuyển sinh:
a. Thi tuyển năng khiếu TDTT:
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển năng khiếu TDTT theo Quy trình tuyển chọn vận động viên đã được Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội phê duyệt:
- Kiểm tra nhân trắc học (dự báo chiều cao, thể lực chung), khám sức khỏe tổng quát, xét nghiệm sinh hóa.
- Kiểm tra thể lực chung và chuyên môn đăng ký dự tuyển.
b. Tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6:
Sau khi trúng tuyển năng khiếu (NK) TDTT, học sinh trúng tuyển sẽ tham gia tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 theo phương thức xét tuyển trên cơ sở đúng đối tượng, đúng độ tuổi và đủ chỉ tiêu tuyển sinh.
2. 2. Quy trình tuyển sinh:
a. Các bộ môn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội thực hiện thi tuyển năng khiếu thể thao theo Quy trình tuyển chọn vận động viên, lập danh sách (họ tên, ngày sinh, điểm thi tuyển năng khiếu thể thao) gửi về phòng Nghiệp vụ Khoa học và Y học để tổng hợp trình Hội đồng tuyển chọn vận động viên duyệt kết quả trúng tuyển năng khiếu thể thao, báo cáo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xem xét, ban hành Quyết định triệu tập, tập huấn theo quy định.
b. Căn cứ vào danh sách học sinh trúng tuyển năng khiếu thể dục thể thao đã được Hội đồng tuyển chọn vận động viên xét duyệt, nhà trường tiến hành thu hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6.
3. Hồ sơ tuyển sinh:
3.1. Lớp 1:
- Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;
- Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh;
- Bản sao có chứng thực CCCD hoặc minh chứng hợp pháp khác về cư trú tại Hà Nội của bố/ mẹ/ người giám hộ của học sinh;
- 04 ảnh 3x4 phông trắng (chụp trong vòng 06 tháng);
- Các văn bản giấy tờ có liên quan khác (nếu có) như: Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp ….
3.2. Lớp 6:
- Phiếu đăng ký xét tuyển vào lớp 6 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến;
- Bản chính Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ;
- Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh;
- Bản sao có chứng thực CCCD hoặc minh chứng hợp pháp khác về cư trú tại Hà Nội của bố/ mẹ/ người giám hộ của học sinh;
- 04 ảnh 3x4 phông trắng (chụp trong vòng 06 tháng);
- Các văn bản giấy tờ có liên quan khác (nếu có) như: Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp ….
4. Thời gian tuyển sinh:
4.1. Thời gian thi tuyển năng khiếu TDTT: hoàn thành trước ngày 30/06/2024.
4.2. Thời gian tuyển sinh:
- Thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
+ Lớp 1: từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 03/07/2024.
+  Lớp 6: từ ngày 07/07/2024 đến hết ngày 09/07/2024.
- Thời gian tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp (tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh) : Từ ngày 13/07/2024 đến ngày 18/07/2024.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung (nếu có): Từ ngày 21/07/2024 đến ngày 22/07/2024.

Xem chi tiết tại file đính kèm