Thống kê truy cập

Online: 11

Hôm nay: 11

Tất cả: 118.051

Các VB công khai về năm học 2022-2023

Cập nhật: 02/05/2024 03:49 - Lượt xem: 81

Các Văn bản công khai về năm học 2022-2023

Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội công khai các văn bản về năm học 2022-2023.
1. Thông báo Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2022-2023
/Uploaded/Members/14176/files/2024/5/Bi%E1%BB%83u%2010%2C%2022-23.pdf
2. Thông báo Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2022-2023
/Uploaded/Members/14176/files/2024/5/Bi%E1%BB%83u%2012%2C%2022-23.pdf
3. Thông báo Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2023-2024
/Uploaded/Members/14176/files/2024/5/Bi%E1%BB%83u%2011%2C%2023-24.pdf