Thống kê truy cập

Online: 9

Hôm nay: 48

Tất cả: 119.930

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH 189/QĐ-PTNK

Cập nhật: 03/07/2024 10:24 - Lượt xem: 32

CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH 189/QĐ-PTNK ngày 27 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THU CHI TÀI CHÍNH HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGOÀI NGÂN SÁCH, HOẠT ĐỘNG KHÁC NĂM 2023 VÀ 6 THÁNG ĐẦU 2024.
Xem chi tiết tại đây: 

/Uploaded/Members/14176/files/2024/7/Q%C4%90%20189%2C%2027_06_2024.pdf

Tin mới: