Thống kê truy cập

Online: 7

Hôm nay: 44

Tất cả: 119.926

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Cập nhật: 03/07/2024 10:17 - Lượt xem: 37

CÔNG KHAI ​QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Nhà trường công khai Quyết định về việc dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024.
Xem chi tiết tại đây:
/Uploaded/Members/14176/files/2024/7/Q%C4%90%20188%2C%2027_06_2024.pdf