Thống kê truy cập

Online: 7

Hôm nay: 7

Tất cả: 106.475

TRIỆU TẬP BỔ SUNG THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KÌ THI TUYỂN VC NĂM 2022

Cập nhật: 23/07/2022 05:20 - Lượt xem: 580

TRIỆU TẬP BỔ SUNG THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KÌ THI TUYỂN VC NĂM 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội thông báo Triệu tập bổ sung thí sinh đủ điều kiện dự xét vòng 2 Kì thi tuyển viên chức năm 2022 của nhà trường.
Xem chi tiết tại đây (file đính kèm):

/Uploaded/Members/14176/files/2022/7/FILE_20220722_061642_TB%20tri%E1%BB%87u%20t%E1%BA%ADp%20b%E1%BB%95%20sung%20th%C3%AD%20sinh%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91k%20V2.pdf