Tổ chức Kì Kiểm tra đánh giá Giữa kì Học kì I năm học 2020 - 2021

Cập nhật: 02/11/2020 09:44 - Lượt xem: 1219

Tổ chức Kì Kiểm tra đánh giá Giữa kì Học kì I năm học 2020 - 2021

Ngày 2 tháng 11 năm 2020 Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội tổ chức Kì kiểm tra đánh giá giữa kì Học kì I năm học 2020 - 2021.

Thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng mở và đánh giá theo năng lực học sinh tiệm cận chương trình giáo dục phổ thông đổi mới, trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội tổ chức Kì kiểm tra đánh giá Giữa kì Học kì I năm học 2020 - 2021 cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12.

Học sinh tham dự Kì Kiểm tra đánh giá Giữa kì đầu tiên

Việc áp dụng thông tư mới nhằm giảm đầu điểm trong kiểm tra, đánh giá định kì với đối tượng học sinh nhà trường có rất nhiều ý nghĩa. Học sinh thường xuyên tập huấn, thi đấu cho các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do đó sẽ giảm nhẹ hơn áp lực học tập, thi cử. Các em sẽ có nhiều thời gian tự học, tự nghiên cứu và bộc lộ năng lực, hiểu biết và kỹ năng qua dự án hoặc thực hành, trải nghiệm.

Học sinh Khối lớp 9 tập trung làm bài
Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức kiểm tra đánh giá theo thông tư mới. Kì kiểm tra đánh giá Giữa kì được nhà trường áp dụng hình thức chia phòng, đánh số báo danh cho học sinh các khối lớp 9 và 12, các khối khác kiểm tra đánh giá trên các tiết học thực hiện theo TKB. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, tiến hành kì thi đúng theo quy định, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo tính khách quan theo tinh thần đổi mới của Bộ Giáo dục.

Học sinh Khối lớp 12 tập trung làm bài

Ngày kiểm tra đầu tiên học sinh thi 2 môn Ngữ Văn và Tiếng Anh đã diễn ra an toàn, nghiêm túc. Giáo viên thực hiện tốt quy chế thi, đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh làm bài. Học sinh thực hiện làm bài nghiêm túc và có nhiều cố gắng.

Chúc các em học sinh tự tin, chủ động và làm bài thật tốt để đạt kết quả cao nhất trong kì kiểm tra đánh giá lần này góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Một số hình ảnh khác tại ngày đầu diễn ra Kì kiểm tra đánh giá.
Phòng thi được trang bị đày đủ theo quy đinh.
Học sinh làm bài nghiêm túc
Học sinh Khối 9