THÔNG BÁO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG

Cập nhật: 03/05/2021 10:04 - Lượt xem: 676

THÔNG BÁO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG


THÔNG BÁO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG VÀ CHUYỂN SANG HÌNH THỨC HỌC TRỰC TUYẾN (ONLINE).
Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tạm dừng cho học sinh trên địa bàn thành phố đến trường và chuyển sang hình thức online đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Nhà trường thông báo học sinh toàn trường tạm dừng đến trường và chuyển sang hình thức học trực tuyến (online) trên phần mềm Zoom kể từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đề nghị GVCN các lớp tiến hành cho học sinh thực hiện cài đặt phần mềm Zoom, cung cấp tài khoản của GVBM lớp chủ nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho việc học trực tuyến.

Lưu ý: Lịch học bù thực hiện từ ngày 5/5/2021 sẽ được thực hiện theo hình thức trực tuyến. GVCN chú ý tài khoản của GVBM dạy bù cho học sinh lớp chủ nhiệm.

Nhà trường thông báo tới CB_GV_NV, học sinh và cha mẹ học sinh toàn trường được biết và thực hiện.

Trân trọng./.