Thống kê truy cập

Online: 8

Hôm nay: 44

Tất cả: 119.926

TÀI LIỆU HD ÔN TẬP THI THỰC HÀNH BÀI GIẢNG KÌ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Cập nhật: 23/07/2022 05:19 - Lượt xem: 855

TÀI LIỆU HD ÔN TẬP THI THỰC HÀNH BÀI GIẢNG KÌ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội năm 2022 thông báo Tài liệu hướng dẫn ôn tập thi thực hành bài giảng kì thi tuyển dụng viên chức năm 2022.
Xem chi tiết tại đây (file đính kèm):
/Uploaded/Members/14176/files/2022/7/FILE_20220721_173022_T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20%C3%B4n%20t%E1%BA%ADp%20thi%20th%E1%BB%B1c%20h%C3%A0nh%20b%C3%A0i%20gi%E1%BA%A3ng.pdf