Thống kê truy cập

Online: 9

Hôm nay: 48

Tất cả: 119.930

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KÌ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Cập nhật: 07/09/2022 01:46 - Lượt xem: 680

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ KÌ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022

Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội thông báo Quyết định số 389/QĐ-SVHTT của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ngày 5 tháng 9 năm 2022 về việc Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội năm 2022.
Xem chi tiết tại đây:
/Uploaded/Members/14176/files/2022/9/CV%20839%20Q%C4%90-SVHTT_1_signed.pdf