Thống kê truy cập

Online: 6

Hôm nay: 28

Tất cả: 101.069

Cơ cấu tổ chức

Cập nhật: 19/08/2021 02:37 - Lượt xem: 1850

Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội là trường chuyên biệt, đa cấp, đa hệ. Cơ cấu nhà trường bao gồm:Ban Giám hiệu,Tổ Trung học phổ thông...


Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội là trường chuyên biệt, đa cấp, đa hệ. Cơ cấu nhà trường bao gồm: Ban Giám Hiệu và các tổ chuyên môn và tổ văn phòng. Trước năm 2021 cơ cấu nhà trường bao gồm: Ban Giám hiệu, Tổ Trung học phổ thông, tổ trung học cơ sở và Tiểu học, tổ Hành chính - Quản trị. 
–  BAN GIÁM HIỆU

Ban Giám hiệu

Ban Giám Hiệu năm 2016

- TỔ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Tổ Trung học phổ thông

Tổ Trung học phổ thông năm 2016

- TỔ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TIỂU HỌC
Tổ Trung học cơ sở
Tổ Tiểu học

Tổ Trung học cơ sở và Tiểu học năm 2016


- TỔ HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Tổ Hành chính – Quản trị
Tổ Hành chính - Quản trị năm 2016

Từ năm 2021 theo yêu cầu đổi mới toàn diện của ngành giáo dục, cơ cấu tổ chức của nhà trường đã thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm: Ban Giám Hiệu, tổ Toán, tổ KHTN, tổ Ngữ Văn, tổ KHXH, tổ CNNT, tổ Tiếng Anh, tổ Tiểu học và tổ Văn phòng.
– TỔ TOÁN

- TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI


- TỔ TIẾNG ANH

- TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

- TỔ NGỮ VĂN

- TỔ CÔNG NGHỆ NGHỆ THUẬT


- TỔ TIỂU HỌC

- CHI BỘ ĐẢNG

Chi bộ Đảng

Chi bộ Đảng năm 2012

Chi bộ Đảng 2015

Chi bộ Đảng năm 2015


Chi bộ Đảng năm 2021

- CÔNG ĐOÀN

Công Đoàn

Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kì 2016 - 2021

- ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Đoàn Thanh Niên

- ĐÔI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Đội Thiếu niên Tiền phong

Tin mới: