Tin tức

TB DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÀ LỊCH THI THỰC HÀNH BÀI GIẢNG KÌ THI TUYỂN VC NĂM 2022

Ngày đăng: 29/07/2022 - Lượt xem : 893

TB DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI VÀ LỊCH THI THỰC HÀNH BÀI GIẢNG KÌ THI TUYỂN VC NĂM 2022

TB v/v nộp lệ phí tuyển dụng và xác nhận tham dự xét tuyển vòng 2 Kì thi tuyển dụng viên chức năm 2022

Ngày đăng: 23/07/2022 - Lượt xem : 506

TB v/v nộp lệ phí tuyển dụng và xác nhận tham dự xét tuyển vòng 2 Kì thi tuyển dụng viên chức năm 2022

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

Ngày đăng: 23/07/2022 - Lượt xem : 2923

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG PTNK TDTT HÀ NỘI NĂM 2022

TB TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VC VÒNG 2

Ngày đăng: 23/07/2022 - Lượt xem : 783

TB TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VC VÒNG 2

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP BỔ SUNG THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VC NĂM 2022

Ngày đăng: 23/07/2022 - Lượt xem : 328

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP BỔ SUNG THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VC NĂM 2022