Thống kê truy cập

Online: 18

Hôm nay: 37

Tất cả: 10.437

Quy chế và tổ chức nhà trường

1. Đối tượng tuyển sinh :

Đối tượng tuyển sinh của Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội bao gồm học sinh có năng khiếu thể dục thể thao, có khả năng phát triển để trở thành vận động viên; có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc các tỉnh, thành phố khác trong toàn quốc, đang trong độ tuổi theo quy định hiện hành, ở các cấp học:

- Tiểu học;
- Trung học cơ sở;
- Trung học phổ thông;

2. Phương thức tuyển sinh

Việc tuyển sinh vào học tại Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội do Hội đồng tuyển sinh của Trường thực hiện. Hội đồng tuyển sinh do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội thành lập trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng nhà trường.
Về thi tuyển năng khiếu thể dục thể thao:
Hội đồng tuyển sinh tổ chức thi tuyển theo đề nghị của các bộ môn hoặc chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội.
Về xét tuyển văn hóa.
Sau khi trúng tuyển năng khiếu thể thao, người trúng tuyển sẽ được tuyển thẳng đối với học sinh lớp 1, học sinh lớp 6 và các lớp giữa cấp; riêng đối với học sinh lớp 10 trung học phổ thông sẽ được thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định chung của Thành phố đối với việc thi tuyển học sinh lớp 10 hàng năm.
Việc thi tuyển hay xét tuyển do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quyết định theo đề nghị của Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội và thỏa thuận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

3. Về nội dung chương trình học tập

3.1. Chương trình học văn hóa phổ thông: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Chương trình rèn luyện, phát triển năng khiếu thể dục thể thao: Thực hiện kế hoạch chương trình dạy học riêng theo từng môn chuyên năng khiếu thể dục thể thao tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội theo kế hoạch và chương trình được Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội phê duyệt.

3.3. Ngoài hai nội dung trên, học sinh được tham gia các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp và các hoạt động giáo dục đa dạng khác với mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông theo hướng dẫn hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

4. Về đánh giá kết quả học tập

4.1. Đánh giá kiến thức văn hóa phổ thông:

Việc kiểm tra cho điểm, đánh giá, xếp loại, xét lên lớp đối với học sinh, thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh các cấp, bậc học phổ thông. Riêng đối với những học sinh không đảm bảo đủ thời gian, nội dung và điểm các môn học do phải tham gia tập luyện, tập huấn hoặc thi đấu thể thao dài ngày sẽ được tổ chức dạy và kiểm tra bù để đảm bảo cho học sinh được học đủ nội dung chương trình, đủ số điểm kiểm tra ở mỗi môn học theo quy định.

4.2. Đánh giá năng khiếu thể thao:     

Việc kiểm tra, đánh giá xếp loại năng khiếu thể thao của học sinh được căn cứ vào ý thức tập luyện, trình độ chuyên môn kỹ thuật, đặc biệt, sự tiến triển về thành tích thể thao hoặc có khả năng đạt thành tích cao trong thi đấu thể thao.

5. Về tổ chức thi chuyển lớp, chuyển cấp, thi tốt nghiệp

5.1. Điều kiện chuyển lớp, chuyển cấp, thi tốt nghiệp, thi vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp đối với học sinh học tập tại Trường phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội, được thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.2.  Miễn thi tốt nghiệp: thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5.3. Đối với những học sinh đạt huy chương vàng, bạc, đồng tại các cuộc thi Thể thao quốc gia, quốc tế hoặc đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1, kiện tướng, sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi khi xét chuyển lớp, chuyển cấp hoặc thi vào các trường Đại học, Cao đẳng theo quy định pháp luật hiện hành.

5.4.  Đối với những học sinh mà sau thời gian tập luyện (ít nhất là 1 học kỳ) được các bộ môn xác định là không có khả năng phát triển thành tích thể dục thể thao, Ban Giám hiệu trường làm thủ tục chuyển ra học tại các trường phổ thông khác theo sắp xếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; hoặc chuyển về học tại địa phương (đối với học sinh ngoại tỉnh) theo giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội được quy định tại Quyết định số 383/QĐ-VHTT&DL ngày 18/5/209 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội trái với Quyết định này bị bãi bỏ

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Tổ chức Pháp chế, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội và các đơn vị, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.