Thống kê truy cập

Online: 15

Hôm nay: 31

Tất cả: 10.431

Chức năng và nhiệm vụ

Điều 1. Quy định chức năng, nhiệm vụ của Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội như sau:

1. Chức năng :

Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao Hà Nội là đơn vị sự nghiệp giáo dục có chức năng đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng khiếu thể thao đối với học sinh có năng khiếu thể dục thể thao trên cơ sở đảm bảo trình độ học vấn phổ thông, được các bộ môn thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội tuyển chọn và giới thiệu;

Trường Phổ thông năng khiếu TDTT Hà Nội hoạt động theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Trường đào tạo cả ba cấp học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; do các giáo viên dạy văn hoá và huấn luyện viên thể dục thể thao tham gia giảng dạy;

2. Nhiệm vụ :

2.1. Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội tổ chức tuyển sinh đối với các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông theo chỉ đạo của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

2.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, tiến hành giảng dạy và đánh giá kết quả học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Trường, lớp năng khiếu thể dục thể thao;

Tổ chức thi chuyển lớp, chuyển cấp và thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2.3. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; quản lý hồ sơ gốc của cán bộ, viên chức đơn vị; quản lý giáo viên, học sinh, thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, lao động thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của UBND Thành phố, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội

2.4. Quản lý sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, trang thiết bị, được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bố theo quy định của pháp luật.